4 تا 12 ماه

بعداز گذر از عکاسی نوزادی، کودک شما به سرعت و لحظه به لحظه تغییر خواهد کرد.آنقدر سریع که فقط با دیدن عکس های ثبت شده متوجه این تغییر شگفت انگیز و جذابیت های آن خواهید شد. در این بخش شما می توانید نمونه کارهای تیم النا رو مشاهده بفرمایید.