آلبوم خام

استودیو النا برای راحتی خانواده های عزیز برای تهییه آلبوم های خام عکس ، مجموعه ای متنوع از آلبوم های فریم دار را سفارش و در دسترس خانواده ها قرار داده است تا بتوانند از بین انها آلبوم باب میلشان را تهیه کنند . این البوم ها درابعاد 18*13 و 21*16 و 25*20 و 30*20 موجود است.