فایل خام

استودیو النا با در نظر گرفتن شرایط برخی از خانواده های عزیز که به دلایلی از جمله سفر به خارج از کشور و شهرستان و یا چاپ روی پرده و کاغذ دیواری ، تحت شرایطی فایل های اصلی را تقدیم خانواده های عزیز می نماید. باید در نظر داشته باشید که فایل عکس سرمایه هر آتلیه است و نمی توان رایگان و یا با هزینه اندک در اختیار خانواده های عزیز قرار داد.