ثبت شکایات

بازدید کننده گرامی، استودیو عکاسی النا با هدف تکریم ارباب رجوع و سهولت ارایه خدمات امکان ثبت شکايات را به صورت الكترونيكي فراهم نموده است. لطفا فیلدها را به ترتیب تكميل و در انتها ثبت نمایید.

لازم به ذكر است واحد پاسخگو به اين درخواست مدیریت استودیو  مي باشد كه شماره تماس آن به شرح ذيل مي باشد:

32568314 - 32568315

الزامی *