از آنجایی که سایز خانمهای باردار متفاوت میباشد، این امر کمی پیچیده میباشد ولی تیم اجرایی استودیو النا با شناخت کامل بر مفهوم عکاسی بارداری اقدام به طراحی لباس با توجه به دکورهای در نظر گرفته شده خواهد کرد

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا