عکاسان نوزاد بسیار زیاد توسط نوزاد کثیف می شوند، به همین دلیل است که همه چیز قابل شست و شو است و این مشکل بزرگی نیست. شما باید به عکاسی ادامه بدهید و بعد از اتمام جلسه ی عکاسی آن را بشویید. والدین نیز باید برای این مساله آماده باشند. اگر والدین می خواهند در عکس باشند، پیشنهاد می‌کنم لباس مورد علاقه یا گران قیمت خود را نپوشند.”

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا