جشن گودبای پمپرز

جشن گودبای پمپرز یا جشن گودبای پوشک جشنی است که اخیرا در بین برخی از خانواده ها رواج پیدا کرده است و برای جشن گرفتن یاد گیری دستشویی رفتن کودک گرفته می شود.
بعد یک سنی که می‌شود کوچولویتان می‌تواند خودش بگوید کی شماره یک دارد! به هر حال روز بزرگی برای مادران و پدران است هم از جهت پاکیزگی و هم خلاص شدن از هزینه پوشک. برای همین یک جشنی می‌گیرند به اسم «گودبای پوشک» یا گودبای مای بیبی و یا بای بای پوشک و یک کیک به شکل پوشک هم درست می‌کنند! 
در برخی از خانواده ها در سال های اخیر مرسوم شده است که هنگامی که کودکشان ار پوشک گرفته می شود یا بدون نیاز والدین دستشویی رفتن یا یاد میگرد ، جشنی می گیرند با عنوان جشن گودبای پمپرز یا جشن گودبای پوشک.
در این جشن کیکی که برای کودک سفارش داده می شود معمولا به شکل پوشک است.
به نظر می رسد جشن گودبای پمپرز یا جشن گودبای پوشک (که برخی نیز به آن جشن گودبای مای بی بی ) می گویند،جشنی باشد که  در لیست جشن های تعیین جنسیت نوزاد،جشن بارداری،جشن ختنه سوران(اگر بچه پسر باشد) و جشن سیسمونی و .... اضافه شود.

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا