جشن ختنه سرون

ختنه سوران جشنی است که به مناسبت سلامتی کودک پس از ختنه کردن برپا می‌شود. زمان برگزاری این این جشن معمولاً در بعدازظهر همانروز ختنه کردن است. رسم بر این است که میهمانان برای کودک تحفه‌ای بیاورند.

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
رزرو: 32568314-026       پیگیری: 32568315-026
همراه: 09210776372

بالا