با توجه به متفاوت بودن سایز کودکان عزیز و همچنین جلوگیری از تکراری شدن تمامی عکسهای گرفته شده در استودیو النا ، تهیه لباس خارج از حالت حرفه ایی میباشد ولی بصورت موردی مانند کلاه و اقلام خاص موجود میباشد

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا